Jsme prakticky třetí a čtvrtá generace ovocnářů našeho rodu v Lužanech. Hospodářství zakoupili Josef (1895) a Marie Kučerovi v roce 1947. Z celkových 16,5 ha obhospodařované půdy, pěstovali ovoce téměř na 5 hektarech, především švestky, meruňky, ořechy a jablka. Dobře se rozvíjející hospodářství jim vyrvala násilná komunistická kolektivizace - protože nechtěli vstoupit do družstva, tak je "povýšili" na kulaky, majetek znárodnili a "zaplatili" šesti lety nucené basy. Jejich syn, Jiří Kučera, sice nemohl pokračovat v hospodaření, ale celý svůj aktivní život pracoval ve Výzkumném a šlechtitelském ústavu ovocnářském v Holovousích. Po "Sametové revoluci" v roce 1989 jsme znovu získali vlastnictví k pozemkům a začali soukromě hospodařit. Postupně jsme zvětšili plochu obhospodařované půdy a zaměřili se především na výrobu ovoce. Naše snaha zachovat ovoci co nejvíce z jeho charakteristické vůně a chuti nás dovedla postupně až k celoplošnému hospodaření v ekologickém režimu a k posklizňovému skladování ovoce v přirozené atmosféře. Veškeré naše ovoce splňuje přísné podmínky "BIO" a "dětské výživy".

   Současná výměra naší farmy je přes 40 ha BIO ovoce, pěstujeme jabloně, švestky, hrušně a broskvoně.

   Snažíme se s přírodou nebojovat, ale porozumnět jí a své výrobky se pokoušíme co nejvíce prodávat přímo spotřebitelům, bez mezičlánku obchodních řetězců.